Förskolans pedagogiska verksamhet utgår från läropolanen för förskolan

"Lpfö 98 reviderad 2010" och utifrån det formar vi 

våra övergripande mål för varje läsår.

 

För att få en mer djupgående information om vad vi gör i alla olika områden 

samt hur vår pedagogiska arbete utformar sig hos barnen 

kan ni ta del av våra Verksamhetsplaner och delmål

 

Verksamhetsplan:

 

2014          Nora Idrottsförskola - Verksamhetsplan 2014..docx (15852)

2015          Nora Idrottsförskola - Verksamhetsplan 2015..docx (111351)

2016          Nora Idrottsförskola - Verksamhetsplan 2016.docx (1128720)

2017-2018   Verksamhetsplan HT 2017 - VT 2018.docx (1133501)