KVALITETSARBETE


För att redovisa hur vi pedagoger på förskolan planerar, arbetar och utvecklar barnen.

för att nå våra lokala mål som kopplar till förskolans läroplan "Lpfö 98 revideras 2010"

 

Nora Idrottsförskola - Kvalitetsarbete HT2013-VT2014.docx (20327)
Nora Idrottsförskola - Kvalitetsarbete HT2014-VT2015.docx (23981)
Nora Idrottsförskola - Kvalitetsarbete HT2015-VT2016.docx (89181)

Nora Idrottsförskola - Kvalitetsarbete HT2016-VT2017.docx (433921)