LIKABEHANDLINGSPLAN

 

Allas lika rätt är viktig för oss här på förskolan, 

därför har vi utformat en likabehandlingsplan 

som berör barn personal och föräldrar här på förskolan.

 
 

Nora Idrottsförskola - Likabehandlingsplan 2016.docx (874328)