Vill ni läsa mer ingående i vårt Tema kroppen arbete?

 

Vi jobbar nämligen inte bara med Temat två gånger i veckan utan vi lägger in Tema arbetet i alla våra aktiviteter 

medvetet och omedvetet, ta gärna del av det i vår Grovplanering.