Verksamhetens profil är idrott och ska erbjuda varierande aktiviteter under dagen, 

aktiviteter som främjar till rörelse, motion och hälsa. 

Vi ska uppmuntra och utmana barnen att delta i olika fysiska aktiviteter 

och att alla barn ska få tillgång till att få prova på olika rörelseaktiviteter, 

utifrån sina egna förmågor och olika förutsättningar för att möta varje barns behov. 

 

Syftet med en idrotts förskola är att stimulera ett livslångt intresse för en allsidig 

utövande rörelse och idrott och att tillsammans med föräldrarna redan i tidig ålder 

ger barnen goda förutsättningar för ett hälsosamt liv. 

Genom idrott och rörelse får barnen möjlighet att träna sin grovmotorik, 

kroppsuppfattning, koordinationsförmåga, balans, att öka sin egen självkänsla, 

samt den sociala delen att vara tillsammans med andra barn, att lyssna på varandra och respektera varandra. 

 

 

 

-         Vi erbjuder stora och mellangruppsbarnen att pröva på idrott i Munktell arenan en gång i veckan. Där samarbetar vi med Eskilstunas friidrottsförening där vår personal träna upp våra barn i de olika idrottsgrenarna.

 

-         Gruppen får dessutom en förmiddag var till rörelse och idrott i vårt idrottsrum på förskolan.

 

-         Vi går till skogen varannan vecka där vi erbjuder planerad rörelseaktivitet likaväl som fri lek och rörelse.

 

-         Grupperna får mini-röris en gång i veckan vilket vi kan göra inomhus likaväl som utomhus.

 

-         Vid högtider övar vi danser och sånger som hör den högtiden till.

 

-         Vid gemensam samling erbjuder vi programmet ”rörelse glädje” med musik, dans och rörelse. (Det är ett språkutvecklande program). På morgonsamlingen efter vår dockteater går hela gruppen upp och dansar tillsammans till raffe räv – vicka vicka sången.

 

-         Vi planerar och använder utomhus idrottsredskap samt leker svenska traditionslekar.

 

-         Vi använder kommunens skridskor plan en gång i veckan under vintern.

 

-         Vi har samarbetat och tränat med Eskilstunas gymnastikförening under en hel termin i deras lokal i Vilsta hallen.

 

-         Vi ordnar två friluftsdagar, en till vinter för att utöva vinter aktiviteter och en till (vår-sommar) i Ekängen arenan för att utöva friidrotten.

 

-         Vi ordnar förskolans lopp varje år i maj för alla åldrar med diplom, medalj och grillning.

 

-         Vi vill samarbeta med mer olika föreningar i Eskilstuna och på det sättet utöka verksamhetens erbjudande av olika idrotter och sätt att använda kroppen.