Vårt jobb mot mobbing!

Hos oss på Nora idrottsförskola så värnar vi högt om respekten för varandra,
vi jobbar hårt mot att motverka alla typer av mobbing och utanförskap.
tyvärr sker sådant i alltför yngre åldrar numera, 
för att undvika att det går för långt har vi pedagoger tillsammans 
utvecklat en plan för att motverka all mobbing som sker barn emellan på förskolan. 
 
Här jobbar vi tillsammans som en grupp och ser över helheten för att 
varje barn och personal ska trivas på bästa sätt hos oss.
 
För att kunna nå målen så bra som möjligt har vi valt 
att jobba i en del områden med barnen och barnens föräldrar
vi jobbar även motverkande mot mobbing och 
lyfter upp vänskapen genom att baka in det i våra vardagliga aktiviteter.
 
Barnen har visat stort intresse över detta jobb och visat stort resultat. 
 
här nedan i våra dokument kan ni läsa om hur vi har jobbat för att motverka mobbingen på förskolan.
 
 
2017
 
 
2018
 
 
 
Planering för att motverka mobbing i våra aktiviteter:
 
 
 

En del av materialen vi har använt oss av under vårt arbete mot mobbing: