Nora idrottsförskola är en fristående förskola som har sin verksamhet i fräscha ombyggda lokaler belägen i Eskilstuna, Nyfors.

Vår förskola erbjuder 28 förskoleplatser på en avdelning, 

där vi delar in barnen i tre grupper mellan kl. 09.00-12.00 då barnen arbetar i sina egna grupper med pedagogiska övningar riktat efter barnens åldergrupp.

Efter klockan 12.00 får alla barnen möjlighet att leka fritt i våra 6 pedagogiska rum

riktat efter idrotts rum, ateljé rum, språk rum, bygg och matematik rum, sago/biblioteks rum 

och natur, experiment och teknik rum.

Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplanen för förskolan ”Lpfö-98 reviderad 2010” 

och kommunens riktlinjer som uttrycker vilka krav staten ställer på verksamheten. 

Målen i läroplanen anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad kvalitets utveckling i förskolan, 

utifrån läroplanen för förskolan utformar vi vår lokala mål som beskrivs i vår verksamhets plan

Verksamhetens innehåll tar sig uttryck i tema och projekt arbeten och präglas av ständig reflektion och dokumentation som görs av dem pedagogernas ansvariga grupp.

Vi utformar vår miljö och planering av den pedagogiska verksamheten utifrån barnens intresse, reflektion och dialog som barnen själva på olika sätt ger uttryck för. 

Samt miljön ska vara öppen och innehållsrik, detta gör vi för att skapa en atmosfär där barnen känner trygghet och tillit till perosonalen, dom andra barnen, till mijön och material samt att miljön ska vara öppen och innehållsrik.